Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Wydarzenia

Wydarzenia Wszystkie

Poniższe informacje mają charakter ogólny, szczegółowe i wiążące informacje znajdziecie do końca listopada w regulaminie Zawodów.


Data i miejsce: 28.01.2018 r. Gorzów Wielkopolski, Klub Sportowy CF1, ulica Zielona 33/34.

Organizatorem zawodów jest Polska Federacja Sportów Odważnikowych, Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness oraz Klub Sportowy CF1 Gorzów Wlkp.
Kontakt do organizatora: e-mail: rejestracja@sportyodwaznikowe.pl telefon 665 814 092 (Marcin Filipiak - Klub Sportowy CF1 Gorzów Wlkp.)

Rozgrywane będą 2 turnieje:
1. II GWARDYJSKIE MISTRZOSTWA KETTLEBELL GROM ZIEMI LUBUSKIEJ
2. REKRUT - CZYLI TURNIEJ DEBIUTANTÓW

Konkurencje Ii gwardyjskich Mistrzostw Kettlebell GROM Ziemi Lubuskiej;
1. Sztafety 4-osobowe (dopuszczalne 3 osoby). Czas występu: 1 zawodnik 3 minuty. Panowie podrzut oburącz 2 x 24 kg, panie podrzut jednorącz 1 x 20 kg. Dopuszczalny start panów z 2 x 20 kg i kobiet z 1 x 16 kg jednak w tym wypadku do uzyskania jednego punktu potrzebne są 2 powtórzenia. Nie ma kategorii wagowych ani wiekowych. Klasyfikacja w kategoriach: sztafety żeńskie, sztafety męskie, sztafety mieszane
2. Rwanie. Panowie 1 x 24 kg, panie 1 x 16 kg. Czas występu 12 minut, dozwolona dowolna ilość zmiany ręki (odłożenie odważnika oznacza koniec występu). Kategorie wagowe i wiekowe zostaną wkrótce podane w regulaminie
3. W obu konkurencjach zawodników i zawodniczki obowiązują długie spodnie kroju i barw wojskowych. Kobiety mogą startować w leginsach w barwach wojskowych
4. Poza konkursem w obu konkurencjach dopuszczalny jest start z innymi ciężarami niż podane powyżej

Konkurencje zawodów REKRUT, czyli turnieju debiutantów:
Tylko rwanie. Panowie 1 x 16 kg, panie 1 x 12 kg. Czas występu 12 minut, dozwolona dowolna ilość zmiany ręki (odłożenie odważnika oznacza koniec występu). Kategorie wagowe i wiekowe zostaną wkrótce podane w regulaminie
Zawodników i zawodniczki obowiązują długie spodnie kroju i barw wojskowych. Kobiety mogą startować w leginsach w barwach wojskowych

Zawodnik może startować tylko w jednym turnieju, to znaczy albo Mistrzostwa albo REKRUT

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać e-mailem (rejestracja@sportyodwaznikowe.pl) do 25 stycznia 2018
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę drużyny lub klubu, który reprezentuje, nazwę turnieju (Mistrzostewa lub REKRUT) konkurencję startową (sztafeta, rwanie), ciężar odważnika oraz przewidywaną wagę startową
Opłata startowa wynosi 35 PLN za start jednej osoby w jednej konkurencji przy wpłacie przelewem na konto Polskiej Federacji Sportów Odważnikowych 96 1050 1764 1000 0090 3106 5569
Obowiązek zgłoszenia, rejestracji oraz opłaty startowej dotyczy również zawodników startujących poza konkursem (konieczne jest zaznaczenie „start poza konkursem”)
W szczególnych przypadkach organizator dopuszcza możliwość rejestracji sztafet/y lub zawodnika w dniu zawodów. Wpisowe za dodatkowo zgłoszonego zawodnika w wysokości 50 PLN należy uiścić w biurze zawodów.

Strona wydarzenia na Facebooku

 

Promocje Gorzowskie

229
Cena: 39.90,- PLN
Kolorowe Soczewki Kontaktowe Glamour - Glamour Blue - zerówki i moce
227
Cena: 39.90,- PLN
Kolorowe Soczewki Kontaktowe Big Eye Sexy Brown- zerówki i moce
592
Cena: 119.00,- PLN
Cynk dwuwartościowy MSE na zdrowe włosy i paznokcie.
228
Cena: 39.90,- PLN
Kolorowe Soczewki Kontaktowe Big Eye Ultra Violet - zerówki i moce
596
Cena: 67.00,- PLN
Magnez MSE - Naturalny magnez o przedłużonym uwalnianiu. Wysoka dawka- 300 mg. MONOPREPARAT
226
Cena: 39.90,- PLN
Kolorowe Soczewki Kontaktowe Big Eye Pretty Hazel- zerówki i moce