61661_o_1.png 


języka polskiego
fizyki
chemii
biologii
nformatyki

Ponadt szukamy osoby specjalizujące się w zakresie:
rachunkowości
anatomii
kosmetologii
fryzjerstwa
opieki medycznej

DANE KONTAKTOWE CV prosimy składać w sekretariacie szkoły (ul. Obotrycka 11) lub przesłać na adres emailowy ( gorzow@zak.edu.pl)

Dane kontaktowe:

Tel:
E-mail: