Szanowni Państwo,
Poszukujemy nauczycieli do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci w przedszkolu. Są to m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi  lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; logopedyczne; socjoterapeutyczne; wczesne wspomaganie rozwoju; stymulujące rozwój psychoruchowy (gimnastyka korekcyjna i zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne).
Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Witnica.
Poszukujemy osób, które posiadają:
- uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
- uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych;
- uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych;
Wszystkie osoby muszą mieć przygotowanie do pracy z małymi dziećmi i min. roczne doświadczenie zawodowe w tematyce zgodnej z planowanymi do poprowadzenia zajęciami.
Zgłoszenia oraz aplikacje prosimy składać na adres praca@openeduaction.pl
Open Education Group Sp. z o.o.
Telefon 85 869 11 69
Osoba do kontaktu Natalia Koronkiewicz


Dane kontaktowe:

E-mail: