CSR "Słowianka" Sp. z o.o. informuje, że w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz. U. 2019 poz 1569) w porozumieniu z Miastem Gorzów Wlkp. 


od 1 grudnia 2019 roku uruchomi pilotażowy program umożliwiający weteranom i weteranom poszkodowanym bezpłatne korzystanie z kompleksu basenów.
Szczegóły i warunki programu w regulaminie na slowianka.pl.
Źródło: Gorzow Przystan