Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert ze sfery kultury fizycznej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 r.

Szczegółowy podział dotacji, zawierający nazwy oferentów, tytuły projektów i wysokość przyznanych środków, znajduje się poniżej w załączniku.
 
Uwaga:
 
W przypadku otrzymania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent jest zobowiązany do złożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu w platformie witkac.pl. Nie ma obowiązku składania aktualizacji w formie papierowej, wystarczy jedynie forma elektroniczna.
 
2018.01.11 Ogłoszenie wyników
 

Dawid Kuraszkiewicz
Wydział Kultury i Sportu
 
Fot. azspwszgorzow.pl
Źródło: Gorzów - Przystań