Szeregi lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. We wtorek (7 stycznia) 24 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 


Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom województwa lubuskiego.
We wtorek (7 stycznia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wyjątkowa dla 24 osób – 6 kobiet i 18 mężczyzn, którzy od dzisiaj będą pełnić służbę w lubuskiej Policji. Młodzi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi.
 
Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., mł. insp. Bogdan Piotrowski: „Od dziś będziecie służyć narodowi, chronić porządek prawny Rzeczypospolitej, strzec bezpieczeństwa oraz przestrzegać prawa, dyscypliny i zasad etyki zawodowej. Wykonujcie swoje obowiązki tak, aby nie zawieść pokładanych w Was nadziei, by zasłużyć na szacunek społeczeństwa i przełożonych. Jestem przekonany, że kierując się uczciwością, odwagą i ofiarnością będziecie wzmacniać, rozwijać i aktywnie współtworzyć lubuską Policję”.
 
Uroczystość ślubowania zgromadziła kadrę kierowniczą lubuskiej Policji. Wziął w niej udział również p.o. Wojewody Lubuskiego, Wojciech Perczak, który życzył satysfakcji, sukcesów i profesjonalizmu podczas wykonywania zadań służbowych. Zwrócił się także do rodzin policjantów z prośbą o wspieranie ich podczas całej policyjnej misji, która jest piękna, ale i niezwykle trudna. Nowo przyjęci policjanci już za kilka dni rozpoczną sześciomiesięczne szkolenie podstawowe w jednej ze szkół policji, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej na rzecz Lubuszan.
Źródło: Policja Lubuska