Od soboty (27 października) do następnego poniedziałku (5 listopada) na ulicach dojazdowych do cmentarza komunalnego W Gorzowie Wlkp. będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu drogowego, zorganizowana podobnie jak w latach ubiegłych.

1 listopada przejazd autobusami obsługującymi cmentarz komunalny będzie bezpłatny, a wjazd w ulicę Żwirową (od godziny 7.00 do 20.00) będzie zamknięty.


ZMIANY PRZY BRAMIE B​
 
Od 27. października (sobota) do 5. listopada (poniedziałek rano), w związku ze zwiększoną częstotliwością kursowania autobusów, zmianie ulegnie organizacja ruchu przy pętli autobusowej przy bramie „B". Pierwsza część parkingu, z którego korzystają autobusy, udostępniona zostanie tylko dla pojazdów MZK. Ponadto wprowadzone zostanie oznakowanie nadające pierwszeństwo przejazdu dla autobusów wyjeżdżających z pętli.
 
ULICA ŻWIROWA
 
Wjazd w ulicę Żwirową od skrzyżowania z ulicą Kosynierów Gdyńskich i Roosevelta zostanie zamknięty dla ruchu kołowego 1 listopada (w godz. 7.00-20.00). Dodatkowo w zależności od natężenia ruchu i zapełnienia parkingów przy ul. Żwirowej, zamknięcia wjazdu można się spodziewać 31 października (środa) i 4 listopada (niedziela) – o zamknięciu będzie decydować Policja.

Ograniczenie wjazdu nie będzie dotyczyło pojazdów uprzywilejowanych, autobusów MZK oraz taksówek (tylko pojazdy osobowe) dowożących osoby niepełnosprawne ruchowo. O ruchu pozostałych pojazdów będą decydować funkcjonariusze Policji w zależności od natężenia ruchu na ul. Żwirowej i sytuacji w rejonie parkingów.
 
Zamknięte w dniach 31 października i 1 listopada zostaną również: wyjazd z ul. Błotnej w ul. Żwirową oraz wyjazd z ul. Owocowej, Świerkowej i Zagłoby w ul. Żwirową (nie dotyczy mieszkańców przyległych ulic).
 
W celu zapewnienia płynności ruchu w ciągu ulicy Żwirowej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania. Pozostawione pojazdy będą usuwane na koszt ich właściciela.
 
Dojazd do bramy B cmentarza komunalnego możliwy będzie wyłącznie drogą od strony Chwalęcic.
 
Dodatkowo z uwagi na bezpieczeństwo pieszych i kierowców od środy (31. października) do niedzieli (4 listopada) zawieszony zostanie przystanek autobusowy „Błotna" dla autobusów jadących z cmentarza w kierunku ul. Kosynierów Gdyńskich. W jego miejsce wyznaczony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy na ul. Kosynierów Gdyńskich za skrzyżowaniem z ul. Słowiańską.

SKRZYŻOWANIE KOSYNIERÓW GDYŃSKICH – ROOSEVELTA – ŻWIROWEJ
 
W momencie zamknięcia wjazdu w ul. Żwirową na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Gdyńskich – Roosevelta – Słowiańska – Żwirowej nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego.
 
Na skrzyżowaniu ustawione zostaną odpowiednie znaki nakazu wskazujące możliwe kierunki ruchu. W okresie największego natężenia ruchu na skrzyżowaniu wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, a ruchem pojazdów kierować będą funkcjonariusze Policji.
 
ULICA KOSYNIERÓW GDYŃSKICH
 
Od środy (31.10) do niedzieli (4.11.) będzie funkcjonować przystanek autobusowy na prawym pasie ul. Kosynierów Gdyńskich bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Słowiańską. Pojazdy jadące w kierunku centrum będą miały możliwość wyminięcia autobusów stojących na przystanku lewym pasem ruchu.
 
Dla kierowców jadących ul. Kosynierów Gdyńskich zaleca się objazd w kierunku osiedla Piaski i Górczyn ulicami Mickiewicza i Mieszka I. Jeśli to możliwe prosimy o omijanie skrzyżowania ulic Kosynierów Gdyńskich – Roosevelta - Żwirowej.
 
Funkcjonariusze policji decydować będą również o ograniczeniach w ruchu kołowym na ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z Mickiewicza i Roosevelta, priorytet mają autobusy oraz osoby niepełnosprawne.
 
Dodatkowo w przypadku problemów komunikacyjnych na ul. Kosynierów Gdyńskich Policja wyłączy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Gdyńskich – Matejki oraz Kosynierów Gdyńskich – Mickiewicza – Mościckiego.
 
 PARKOWANIE
 
Na czas ograniczenia dojazdu do cmentarza komunalnego udostępnione zostaną dodatkowe miejsca do parkowania:
 
- na prawym pasie ruchu ul. Słowiańskiej (jezdnia północna) na odcinku od drugiego wyjazdu ze Słowianki do ronda Słowiańskiego w dniach 31.10 (środa) od godz. 16.00 do 4.11. (niedziela),
- na parkingu w Parku Słowiańskim tzw. „placu cyrkowym" (parking niestrzeżony, wjazd regulowany przez Policję) w dniach 27.10 (sobota) - 04.11 (niedziela),
- na parkingu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Kosynierów Gdyńskich 31.10. (popołudnie) – 1.11.,
- na parking przy sklepie „Products" przy ul. Żwirowej – parking ogólnodostępny,
- na jezdni przy lewej krawędzi jednokierunkowego odcinka ul. Słowiańskiej.
 
ULICA SŁOWIAŃSKA
 
Utrudnienia w dniach 31.10 (środa) - 04.11 (niedziela) będą związane ze zwężeniem jezdni przeznaczonej dla ruchu kołowego. W wymienionym okresie na prawym pasie ruchu ul. Słowiańskiej zorganizowany zostanie parking
 
KOMUNIKACJA MIEJSKA

 
Od środy (31 października) do piątku (2 listopada) w kierunku cmentarza komunalnego uruchomiona zostanie linia autobusowa „C" oraz zmianie ulegną rozkłady jazdy linii autobusowych "105", "111", "132".

Źródło: Lubuska Policja