W nocy z wtorku na środę (z 30 czerwca na 1 lipca) wykonawca przebudowy ulicy Sikorskiego wprowadzi docelową organizację ruchu na odcinku od Hejmanowskiej do Chrobrego.  

 
Odcinek ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z Hejmanowskiej do Pionierów zostanie dopuszczony do ruchu kołowego i tramwajowego w obu kierunkach, natomiast po odcinku od Pionierów do Chrobrego dopuszczony będzie wyłącznie ruch pieszych, rowerów i tramwajów. Odcinek ten będzie pełni rolę tzw. deptaka.
 
Zmianie ulegnie organizacja ruchu na niektórych ulicach sąsiadujących z ul. Sikorskiego. Przywrócony zostanie pierwotny kierunek ruchu na ulicy:
 
- Pionierów – kierowcy będą poruszać się od ul. Sikorskiego w kierunku ul. Spichrzowej,
- Obotryckiej – kierowcy będą poruszać się od ul. Herberta do ul. Pionierów,
- Dzieci Wrzesińskich – nastąpi przywrócenie ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Sikorskiego
- ul. Wełniany Rynek – udostępniony zostanie wjazd od. ul. Sikorskiego.
 
Na wnioski mieszkańców zmianie nie ulegnie kierunek ruchu na ul. Zabytkowej. Kierowcy w dalszym ciągu będą poruszać się tam od ul. Dzieci Wrzesińskich do ul. Wełniany Rynek.
 
Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu oznacza również przywrócenie pierwszeństwa przejazdu dla ul. Sikorskiego w stosunku do ulic poprzecznych: Dzieci Wrzesińskich, Herberta, Pionierów. Ponadto ulice centrum włączone zostaną do strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h.
 
W ramach inwestycji utworzone zostaną dwie nowe strefy „TEMPO 30”:
 
- strefa „wschodnia centrum”, ograniczona ulicami Spichrzowa – Chrobrego – Jagiełły – Hejmanowskiej
- strefa „zachodnia centrum”, ograniczona ulicami Spichrzowa – Składowa - Chrobrego –– Jancarza – Estkowskiego i parkiem Wiosny Ludów.
 
Utrzymana zostanie również strefa „20” na ulicach: Zaułek, Łużycka i Łazienki, która została wprowadzona po przebudowie tej ostatniej.
 
Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych.
Źródło: Gorzow Przystan