Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina hodowcom drobiu o obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji oraz przeprowadzaniu kontroli ich działania.


Wynika to z realnego zagrożenia ptasią grypą.
 
Ochrona przed wystąpieniem wirusa w stadzie drobiu zależy od właściciela drobiu i odpowiednich działań zabezpieczających.
 
Ponadto na osobach utrzymujących drób i inne ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych) spoczywa obowiązek zgłaszania faktu utrzymywania drobiu.
 
O każdym przypadku zachorowania ptaków lub zwiększonych padnięć należy informować lekarza weterynarii oraz urząd miasta lub gminy.
Źródło: Gorzow Przystan