Łukasz Marcinkiewicz uzupełni skład zarządu Grupy Kapitałowej Inneko. 


Rada nadzorcza powołała go na stanowisko prezesa. Funkcję tę ma pełnić trzy lata.
 
Kierując się chęcią pilnego wsparcia wyzwań, przed którymi stoi spółka, rada nadzorcza zdecydowała się powierzyć Łukaszowi Marcinkiewiczowi funkcję prezesa Inneko. Monika Piaskowska, która obecnie pełniła obowiązki prezesa spółki, wraca na swoje poprzednie stanowisko jako prokurent samoistny, dyrektor ds. koordynacji grupy kapitałowej Inneko.
 
 
Łukasz Marcinkiewicz jest nie tylko samorządowcem, ale przede wszystkim doświadczonym managerem.  Ostatnio pełnił funkcję zastępcy prezesa Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego „Słowianka”. Od 1 lipca 2016 roku był sekretarzem miasta, wcześniej zastępcą prezydenta ds. inwestycji i gospodarki.
 
Jest rodowitym gorzowianinem. Studiował w Szczecinie na Wydziale Prawa i Administracji. Absolwent studiów MBA. Pracę zawodową rozpoczął jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie, a następnie na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor wielu publikacji naukowych i ekspertyz dla MSWiA. Równolegle zatrudniony w jednej ze szczecińskich spółek portowych, gdzie zajmował się obsługą prawną i marketingiem. Następnie szef Biura Zarządu w jednej ze spółek koncernu Deutsche Bahn. W Urzędzie Miasta Szczecina pracował w Biurze Nadzoru Właścicielskiego, a następnie awansował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Strategii.
Źródło: Gorzow Przystan