Doposażenie pracowni budowlanych, utworzenie symulatorów edukacyjnych do promocji kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i podmiotami edukacyjnymi, czy nauka języków obcych – to tylko niektóre pozytywne efekty projektu „Budujemy bez granic”.


Wiceprezydent Małgorzat Domagała podpisała w poniedziałek w imieniu Miasta umowę na jego realizacje z naszym partnerem - Zakładem Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii Berufsförderungswerk e.V.  (ÜAZ-BB we Frankfurcie nad Odrą).
- Głównym celem projektu „Budujemy bez granic” jest rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego. Chodzi o promocję branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie – powiedziała wiceprezydent Domagała.
 
Inicjatywa opiera się na wspólnych, wszechstronnych i zintegrowanych działaniach, które podporządkowane są wzmocnieniu poczucia wartości mieszkańców, ich przedsiębiorstw i łatwiejszego nawiązywania kontaktów sąsiedzkich, podejmowania pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Liderem projektu jest Miasto Gorzów Wlkp. 
 
W ramach zadania doposażone zostaną pracownie budowlane i instalacyjne Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu (szacunkowo o wartości 1 miliona złotych), co stanowi połowę budżetu projektu. W planach jest zaprojektowanie i utworzenie symulatorów edukacyjnych do promocji kształcenia zawodowego w zawodach instalator  wodno–kanalizacyjny i instalator ciepła.
 
Nawiązana zostanie współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i podmiotami edukacyjnymi na rzecz koncepcji oferty dokształcania w oparciu o zapotrzebowanie. Powstaną polsko-niemieckie innowacyjne programy nauczania dla zawodów budowlanych: brukarz, instalator. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach w zawodach: brukarz, instalator. Ważną częścią projektu będzie edukacja językowa.
 
 Zadanie będzie realizowane do końca maja 2022 roku. Wartość projektu Miasta Gorzów Wlkp. wynosi ponad 2 mln 300 tys. złotych.
Źródło: Gorzow Przystan