Trwają roboty budowlane na ul. Roosevelta i al. ks. Andrzejewskiego w ramach zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania wód opadowych oraz budową nowego wylotu do rzeki Kłodawki”.

 
Obecnie zadania polegają na renowacji kanału deszczowego tzw. metodą bezwykopową, czego skutkiem jest częściowe wyłączenie lewego pasa ruchu ul. Roosevelta za skrzyżowaniem Słowiańska – Kosynierów Gdyńskich w stronę ul. Wyszyńskiego. Częściowo wyłączony został też lewoskręt w ul. Kosynierów Gdyńskich.
 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace potrwają do końca października.
 
W realizacji jest też budowa układu odpływowego w rejonie al. ks. Andrzejewskiego wraz z wylotem do rzeki Kłodawki oraz budowa układu podczyszczania wód opadowych. Wskazany zakres prac wiąże się z częściowym wyłączeniem prawego pasa ruchu al. ks. Andrzejewskiego na odcinku od skrzyżowania  z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. Prace mają potrwać do końca roku.
 
W ramach prowadzonych prac wykonywane będą również dodatkowe wpusty uliczne w ul. Kosynierów Gdyńskich – planowany termin rozpoczęcia robót na tej części zadnia – po pierwszym listopada.
 
Źródło: Gorzow Przystan