Zwycięska praca została przygotowana przez adwokat Katarzynę Topczewską reprezentującą Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA!  

 
Poradnik zawiera:
 
- opis zmian w przepisach, które weszły po 19 kwietnia 2018 r.,
 
- opis trybów odebrania zwierzęcia,
 
- charakterystykę postępowań administracyjnych dotyczących zwierząt,
 
- kwestie interwencji właściwych podmiotów w zakresie ochrony zwierząt,
 
- informację o udziale organizacji społecznej w postępowaniu sądowym.
 
Publikacja w sposób jasny przedstawia praktyczną wiedzę dotyczącą najważniejszych przepisów ustawy o ochronie zwierząt, stosowanych przez przedstawicieli organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz gminy.
 
W opracowaniu przedstawiono również najważniejsze problemy z jakimi spotykają się organizacje społeczne, które biorą aktywny udział w postępowaniach, oraz wskazano zalecane, prawidłowe wzorce postępowania.

USTAWA 
Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki