Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak składa serdeczne podziękowania wszystkim sołtysom za codzienną pracę na rzecz mieszkańców.


Dziękuję Państwu za ogromne zaangażowanie, za codzienną pracę na rzecz mieszkańców sołectw. Podejmują Państwo ważne, lokalne inicjatywy. Wszystkim lubuskim sołtysom życzę sukcesów, satysfakcji z wpływu na rozwój małych ojczyzn  i wykonywanych obowiązków –  podkreślił wojewoda Władysław Dajczak.

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa obchodzony jest w Polsce 11 marca i ma na celu podkreślenie znaczenia lokalnych władz oraz wyrażenia szacunku za ich ciężką pracę.

Sołtys – jest przedstawicielem lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom. Od 1990 roku jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 
Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki