Stopa bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim we wrześniu nie uległa zmianie – już czwarty miesiąc wynosi 2,5 % i cały ten czas jest o ponad połowę niższa jak średnia w województwie lubuskim (5,8 %).

W powiecie gorzowskim wskaźnik ten minimalnie wzrósł; z 4,2 do 4,3 %.
 
W Gorzowie, jak i w powiecie gorzowskim, na trzy bezrobotne kobiety (odpowiednio 59,4 % i 63 %) przypada dwóch mężczyzn – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
W Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosi 24,4 % (332 osoby), a powyżej 50 lat – 29 % (394 osoby). W powiecie gorzowskim co czwarty bezrobotny nie ma 30 lat (25,7 % - 283 osoby), prawie co trzeci ma ponad 50 lat (29,2 % - 322 osoby).
 
Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 5,2 %, natomiast w podregionie zielonogórskim 6,1 %.
 
We wrześniu 2018 r. do urzędów pracy zgłoszono 3 788 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 1 029 mniej niż w sierpniu. Najwięcej w Gorzowie (1070) oraz w Zielonej Górze (449).
 
Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: międzyrzeckim (11,6 %), krośnieńskim (10,1 %) i strzelecko-drezdeneckim (10 %), a najniższą w powiecie słubickim (2,3 %), w Gorzowie (2,5 %), i Zielonej Górze (3,3 %).
 
Na koniec września 2018 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 21 627 bezrobotnych, w tym 13 052 kobiety, które stanowiły 60,4 % ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 141 osób (o 0,6 %). W stosunku do września 2017 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 4 016 osób (o 15,7 %).
Źródło: Gorzów-Przystań