Akademia im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza na interdyscyplinarną konferencję

pt.:"Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 roku

Konferencja odbędzie się  w dniach 23-24 kwietnia 2018 roku.

Miejsce : Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim , przy ul. Fryderyka Chopina 52 (budynek nr 5)



23.04.2018r. - poniedziałek

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie Konferencji –

                    JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
                                                               prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska
                                                                   Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
                                                                                                                     Jacek Wójcicki

Panel 1
10.15 – 10.30 Mariola Abkowicz (UAM w Poznaniu , Związek Karaimów Polskich) –
e-jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe narzędziem do badań nad karaimskim życiem społecznym.
10.30 – 10.45 dr Anna Sulimowicz (Uniwersytet Warszawski) - Losy społeczności karaimskiej z Łucka po 1945 r.
10.45 – 11.00 dr Bogna Wach (AJP w Gorzowie Wielkopolskim) Karaimi najmniejsza mniejszość w RP- wiara i życie, krótkie wprowadzenie
11.00 – 12.00 Debata i film pt.: „Dolny Śląsk … Karaimi” – Iwona Bartnicka MOS Gorzów Wielkopolski
12.00 – 12.15 Przerwa

Panel 2
12.15 – 12.30 dr Piotr Krzyżanowski (AJP w Gorzowie Wielkopolskim) – Rozalia Aleksandrowicz – ostatnia przewodnicząca Gminy Muzułmańskiej w Gorzowie Wielkopolskim
12.30 – 12.45 ks. Stanisław Opocki (Krajowy Duszpasterz Romów) – Religia w życiu Romów – działalność duszpasterska na Ziemiach Zachodnich
12.45 – 13.00 Andrzej Sochaj (Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku) – Patroni Romów
13.15 – 14.00 Przerwa

Panel 3
14.00 – 14.15 Róża Król (Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Żydów w Szczecinie) - ,,Działalność Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Żydów w Szczecinie”
14.15 – 14.30 Mikołaj Rozen (Żydowska Gmina Wyznaniowa w Szczecinie) – Działalność Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Szczecinie - historia i teraźniejszość.”
14.30 – 14.45 dr Magdalena Semczyszyn (Oddział IPN w Szczecinie) - "Życie w cieniu Zagłady. Emigracja Żydów z Polski 1945-1948"
14.45 – 15.00 Tamara Włodarczyk (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce ) - Sytuacja żydowskiego związku wyznaniowego na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej
15.00 – 15.15 Andrzej Kirmiel (Muzeum w Międzyrzeczu) – Żydzi na ziemi międzyrzeckiej – początek i konie pewnej historii
15.15-15.30 prof. dr hab. Beata A. Orłowska, M. Czabańska – Rosada (AJP w Gorzowie Wielkopolskim) – Lubuscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
15-30-15.45 dr Michał Łyszczarz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) ) – „Kalejdoskop” Anny Sobeckiej. Problematyka mniejszości etnicznych i narodowych na antenie Radia Gdańsk.

24.04.2018r. - wtorek

10.00 – 10.15 Otwarcie drugiego dnia konferencji

Panel 3
10.15 – 10.30 ks. Jarosław Szmajda (Proboszcz Parafii Prawosławnej w Gorzowie Wielkopolskim, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) Wielowyznaniowy charakter Woj. Lubuskiego: "Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny na terenie Województwa Lubuskiego
10.30 – 10.45 ks. Artur Graban (Proboszcz Parafii Prawosławnej w Brzozie i Ługach)– Geneza i działalność parafii prawosławnej w Brzozie i Ługach
10.45 – 11.00 ks. dr Arkadiusz Trochanowski (Proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Wałczu) „Znaczenie parafii greckokatolickiej w przeciwdziałaniu procesom asymilacyjnym w społeczności ukraińskiej na Ziemi Wałeckiej po 1947 r.
11.00 – 11.15 dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski - Problematyka mniejszości wyznaniowych w procesie kształcenia studentów. Szczecińskie przykłady i propozycje
11.15 – 11.30 Przerwa

Panel 4
11.30 – 11.45 dr Witold Bobryk ( Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy) Cerkiew greckokatolicka na terenach północno-zachodnich województw w czasach Polski Ludowej
11.45 – 12.00 dr Mirosław Pecuch (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta) ,,Cerkwie północnej części województwa lubuskiego”.
12.00 – 12.15 Grzegorz Wanatko (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) ) Duchowa pustynia. Życie religijne Łemków w latach 1947-1960 po przesiedleniu na zachód.
12.15– 13.00 Przerwa

Panel 5
13.15 – 13.30 prof. dr hab. Ewa Golachowska (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie) Dlaczego język sfery sacrum jest ważny dla identyfikacji narodowej?
13.30 – 13.45 Sławomir Jach (AJP w Gorzowie Wielkopolskim) – Słowniki językowe mniejszości wyznaniowych
13.45 – 14.00 prof. dr hab. Przemyław Rotengruber (UAM w Poznaniu) ,,Integracja, koegzystencja, konfrontacja. Dialog międzykulturowy w perspektywie komunitarystycznej”.
14.00 – 14.15 dr Juliusz Sikorski (AJP w Gorzowie Wielkopolskim) - ,,Totalitaryzmy wobec kościołów i związków wyznaniowych. Studium przypadku Landsberg/Gorzów
14.30 – 14.45 dr Mieczysław Wojecki – Skupiska emigracji greckiej w Polsce po II wojnie światowej (Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska)
14.45 – 15.00 dr Krzysztof Wasilewski (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim) Niezdefiniowana mniejszość. Autochtoni na Ziemi Lubuskiej w prasowych publikacjach doby PRL.
15.00 – 15.15 prof. dr hab. Paweł A. Leszczyński (AJP w Gorzowie Wielkopolskim) Oddział Gorzowski Polskiej Rady Ekumenicznej – główne kierunki działalności
15.15 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

źródło: http://ajp.edu.pl/

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki