Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch towarzyszył Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markowi Gróbarczykowi, który spotkał się w z mieszkańcami regionu w Nowej Soli.

Tematem spotkania było omówienie planów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat poprawy żeglowności oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego Odry. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości w zakresie możliwości, jakie są oferowane przez sektor transportu wodnego. W ramach wizyty Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odwiedził stocznię oraz obejrzał wały przeciwpowodziowe w Nowej Soli.
Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki