Od poniedziałku, 16 kwietnia br., rozpoczyna się kolejna misja gospodarcza organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Tym razem kierunkiem eksportowym jest rynek hiszpański. Lubuscy przedsiębiorcy na czele z marszałek Elżbietą Anną Polak spotkają się z przedsiębiorcami z Murcji oraz Barcelony. Misja gospodarcza wspołfinansowana jest z Regionalnego programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

W składzie kwietniowej misji jest wyjątkowo dużo żeńskich przedstawicielek biznesu. Od lat z sukcesem prowadzą własną działalność w regionie i stale się rozwijają. Wizyta na międzynarodowych targach Alimentaria i Hostelco w Barcelonie oprócz nowych kontraktów biznesowych, to także okazja do podpatrzenia nowych wzorców i światowego designu.

W misji biorą udział również firmy produkcyjne, specjalizujące się w produkcji mebli hotelowych, klimatyzacji oraz wyrobów drewnianych. Jest także przedstawiciel firmy IT, twórca portalu wymiany handlowej artykułów rolniczych.  

Marszałek Elżbieta Anna Polak w poniedziałek spotka się z Ministrem ds. Ochrony Zdrowia Autonomicznego Regionu Murcji. Odwiedzi także Uniwersytet Katolicki – partnerską uczelnię Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz jeden z najnowocześniejszych szpitali wyposażony w Centrum Biochemii i Genetyki Klinicznej. Centrum powstało w celu wykrywania, diagnozowania i zapobiegania chorobom genetycznym. Zajmuje się także badaniem tych chorób w dziedzinie cytogenetyki, genetyki biochemicznej i genetyki molekularnej.
 

http://lubuskie.pl/uploads/images/2018/single_foto/Przechwytywanie%20w%20trybie%20pe%C5%82noekranowym%202018-04-16%20083550.jpg


Misja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Źródło: Lubuskie.pl, Marzena Toczek