Zapraszamy do udziału w konkursie „Lubuski Lider e-Usług 2017 r.”, którego celem jest wyłonienie i promowanie lokalnych podmiotów, które podejmują aktywne i skuteczne działanie na rzecz rozwoju e-Usług oraz zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubuskim.

Kandydaci do tytułu Lubuskiego Lidera e-Usług zgłaszają do 15 kwietnia 2018 r., projekty w dwóch kategoriach:

  • Projekty małe (o wartości całkowitej nieprzekraczającej 1 mln złotych);
  • Projekty duże (o wartości całkowitej przekraczającej 1 mln złotych);

Aby wziąć udział w konkursie „LUBUSKI LIDER E-USŁUG” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować, podpisać i przesłać pocztą na adres: 

Biuro Projektów Własnych

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

lub podpisany elektronicznie dokument przesłać na adres e-mail: elider@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Lubuski Lider e-Usług i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom! 

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres: elider@lubuskie.pl.

Do pobrania: 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Udział w konkursie jest bezpłatny!

 
Źródło: Lubuskie.pl, Małgorzata Tramś-Zielińska