W poniedziałek 12 marca wykonawca rozpoczął kolejny etap przebudowy ulicy Sikorskiego - na odcinku od ul. Hejmanowskiej (dawna ul. Cichońskiego) do ul. Wełniany Rynek i Pionierów (etap 1b i 2b).

Ze względu na zakres przeprowadzanych prac wprowadzony został objazd:
 
od ul. Chrobrego (od strony Mostu Staromiejskiego) i Sikorskiego (od strony ul. Młyńskiej) do ul. Warszawskiej przez ul. Chrobrego i Jagiełły.
 
Od ul. Teatralnej do ul. Sikorskiego objazd będzie poprowadzony ulicami Hejmanowskiej, Spichrzową (jednokierunkową) oraz Chrobrego.

Nastąpi zmiana kierunku ruchu na następujących ulicach:
 
- ul. Pionierów (odcinek od ul. Sikorskiego do Obotryckiej),
- ul. Obotrycka (odcinek od ul. Pionierów do Herberta),
- łącznik pomiędzy ul. Dzieci Wrzesińskich do ul. Wełniany Rynek,
- ul. Wełniany Rynek – od powyższego łącznika do ul. Sikorskiego (ulica Wełniany Rynek jest teraz dwukierunkowa!)

Zapewniona zostanie przejezdność przez skrzyżowanie ul. Sikorskiego z ul. Pionierów i Wełniany Rynek.
 
Ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Herberta do Chrobrego w związku z prowadzonymi pracami przy estakadzie kolejowej pozostaje jednokierunkową w kierunku ul. Chrobrego.
 
Na ul. Pionierów i Obotryckiej zmianie ulegnie, przy pomocy poziomego oznakowania, sposób parkowania pojazdów.
 
Wykonawca zapewni dojście do budynków mieszkalnych oraz punktów handlowych i usługowych. Wyznaczone zostaną również przejścia poprzeczne przez przebudowywaną drogę.
 

Krzysztof Kropiński
Wydział Dróg
 
Fot. Daniel Adamski
Źródło: Gorzów - Przystań