Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza konkurs wiedzy z okazji Dnia Ziemi, który skierowany jest do uczniów siódmych klas szkół podstawowych i gimnazjów.


Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie zapobiegania degradacji środowiska naturalnego, uwrażliwienie na kwestie ekologii, pogłębienie wiedzy w jej zakresie oraz uświadomienie, że stan lokalnego środowiska zależy od nas wszystkich i jest dobrem, o które powinnyśmy dbać wspólnie.
 
Ponadto pragniemy zainspirować młodych ludzi do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz promować postawy i zachowania ekologiczne.
 
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy drużyny 3-osobowe. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 
Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie.
Kartę zgłoszenia udziału należy w terminie do 10 kwietnia 2018 r.:
 
· przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail;
· przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Myśliborska 34;
· przekazać osobiście organizatorowi składając w kancelariach Urzędu Miasta:
w budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przy ul. Myśliborskiej 34 oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – ul. Myśliborska 34 pok. 21, parter.
 
Pytania konkursowe będą dotyczyły następujących zagadnień:
 
· ochrony środowiska, a w szczególności problemów dotyczących naszego regionu;
· ekologii (racjonalne gospodarowanie odpadami, zanieczyszczenie powietrza, ochrona wód  i gleby, oszczędzanie energii, hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi);
· zmian klimatu i sposobu jego ochrony.
 
Szczegółowe informacje rozesłane zostaną do szkół w terminie do 26 lutego 2018 r.
 
 
Małgorzata Antonowicz Walczak
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Źródło: Gorzów Przystań