Dokumentację projektową na budowę nowej linii tramwajowej na osiedle Górczyn oraz dokumentację na wykonanie przebudowy ulicy Chrobrego wykona biuro projektowe Progreg.

Umowę w tej sprawie w czwartek popisali prezydent miasta Jacek Wójcicki z prezesem biura Grzegorzem Kudelskim.
Wartość zadania dotyczącego budowy nowej linii tramwajowej wynosi 1 291 500 zł brutto, natomiast zadania dotyczącego przebudowy ul. Chrobrego 1 709 832 zł brutto.
 
Oba zadania realizowane są w ramach zadania "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.".

Linia na Górczyn
 
Budowa nowej linii ma na celu skomunikowanie osiedla Górczyn - największego skupiska zabudowy wielorodzinnej w naszym mieście - z centrum miasta, za pomocą komunikacji tramwajowej. Torowisko prowadzone będzie w wydzielonych pasach zieleni.
 
Prace projektowe obejmować będą m.in:

    budowę torowiska wraz z odwodnieniem na trasie od ronda Ofiar Katynia przez aleję Ruchu Młodzieży Niezależnej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Górczyńską, ul. L. Okulickiego do ul. Szarych Szeregów,
    budowę sieci trakcyjnej,
    przebudowę nawierzchni jezdni w rejonie budowy planowanego torowiska w zakresie niezbędnym do uzyskania prawidłowych parametrów technicznych,  
    przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego,
    przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych,
    budowę przystanków tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu Informacji Pasażerskiej.

Przebudowa ul. Chrobrego
 
Przebudowa ul. Chrobrego oraz Mieszka I na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Roosevelta obejmuje nie tylko przebudowę torowiska, ale również drogi oraz całą infrastrukturę towarzyszącą, w tym m.in. kompleksową przebudowę deptaka miejskiego, która zmieni znacząco jego obecny wizerunek. Przebudowa oprócz poprawy stanu technicznego torowiska oraz drogi ma również uporządkować przestrzeń oraz stworzyć ją bardziej funkcjonalną i przyjazną dla mieszkańców.

Prace projektowe obejmować będą m.in:

    przebudowę drogi na ul. Chrobrego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Borowskiego oraz ul. Mieszka I na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta, w tym przebudowę deptaka miejskiego na odcinku ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Jagiełły do ul. Borowskiego,
    przebudowę torowiska wraz z odwodnieniem,
    przebudowę sieci trakcyjnej z uwzględnieniem braku możliwości montażu sieci do budynków,
    wykonanie projektu przebudowy/modernizacji obiektu mostowego,
    przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego,
    wykonanie projektu budowy/przebudowy/remontu kanalizacji deszczowej,
    przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych,
    budowę i/lub przebudowę przystanków tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu Informacji Pasażerskiej oraz monitoringu,
    przebudowę przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych, w tym niedowidzących.

 

Marta Liberkowska
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski
Źródło: Gorzów - Przystań