Dofinansowanie na rozwój naukowy kadry pedagogicznej oraz wsparcie dla realizacji przewodów doktorskich i habilitacyjnych dla wykładowców Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie, w wysokości 100 tysięcy złotych, na ręce rektora Akademii dr hab. Dariusza Wieleńskiego przekazał w środę prezydent miasta Jacek Wójcicki.


Pomoc finansowa miasta została udzielona jako rezultat realizacji uchwały Rady Miasta z 16 grudnia 2016 roku i 28 czerwca 2017 roku. W myśl zapisów obu uchwał Miasto udziela dotacji na dofinansowanie kosztów rozwoju naukowego pierwszoetatowej kadry naukowo-dydaktycznej, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, postępowań o nadanie stopni naukowych oraz doposażenie laboratoriów.

Wsparcie finansowe dotyczyć może wyłącznie nauczycieli akademickich, dla których AWF stanowi podstawowe miejsce pracy (w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
 
Środki finansowe zostaną przekazane w dwóch transzach, po 50.000 zł; do 15 września br.  i 30 października tego roku.
 
ZWKF w Gorzowie kształci obecnie ponad 550 studentów na trzech kierunkach studiów I i II stopnia. Są to: kultura fizyczna, dietetyka i fizjoterapia. Tegoroczny nabór jeszcze trwa, liczba studentów będzie większa – szacuje dziekan Wydziału dr hab. Leszek Zguczyński.
 
 
Wnioskodawcą wsparcia dla ZWKF AWF był klub radnych Platformy Obywatelskiej.
 
Marta Liberkowska
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Łukasz Kulczyński

Źródło: Gorzów Przystań