Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wraz z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem odwiedzili Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. Tematem wizyty było funkcjonowanie doradców emerytalnych.

Podczas wizyty minister Rafalska wspólnie z Wojewodą spotkali się z Zastępcą Dyrektora ds. Dochodów Barbarą Rampold i Naczelnikiem Wydziału ds. Klientów Ewą Bulik. W trakcie spotkania omówiono funkcjonowanie doradców emerytalnych w gorzowskiej placówce ZUS-u.

Od 3 lipca 595 doradców w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udziela informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę i tego, jak zmieni się jej wysokość, jeśli uprawnieni do niej będą pracować jeszcze przez kolejne miesiące lub lata. Do pomocy mają kalkulator emerytalny, który wyliczy wysokość prognozowanego świadczenia w zależności od wskazanego przez klienta planowanego momentu zakończenia aktywności zawodowej.

 Przed ZUS stoi ogromne wyzwanie, dotyczące nie tylko przywrócenia wieku emerytalnego, ale także wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r e-składki i od 1 lipca 2018 r. e-zwolnienia mówiła minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji, która rozpoczęła drugi etap kampanii informacyjnej, skierowanej do osób zainteresowanych możliwością skorzystania ze świadczenia w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października.

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki