Przyjęcia na Oddziały Neurologii oraz Rehabilitacji Neurologicznej  Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zostały wstrzymane.


Zarząd szpitala wdrożył procedury bezpieczeństwa po stwierdzeniu dodatniego wyniku w kierunku zakażenia COVID-19 u jednej z pacjentek Oddziału Neurologii. 
 
Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. już wcześniej wdrożył tryb badania na obecność COVID-19 u pacjentów przenoszonych między oddziałami – jest to procedura niestandardowa, nieobowiązkowa. Jak się dzisiaj okazało – zwiększająca bezpieczeństwo pacjentów i personelu. 
 
Zawieszenie przyjęć ma na celu wyeliminowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Personel medyczny ww. oddziałów oraz pacjenci zostali poddani testom na obecność COVID-19. 

Zarząd Szpitala jest w stałym kontakcie z  Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 
 
 
Źródło: S.Pawlak