Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje program działań prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2020”. 


W celu promocji bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas wypoczynku letniego, w szczególności nad wodą, zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
 
Co warto wiedzieć ?
 
- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych woj. lubuskiego
w wieku od 10 do 15 lat i będzie odbywać się w formule jednoetapowej (etap wojewódzki).
 
- Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać wykonane prace
w terminie do 25 września 2020 r. (data wpływu pracy do siedziby organizatora)
pod adres: Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji ul. Kwiatowa 10,
66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: konkurs plastyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
 
- Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia – załącznik do Regulaminu.
 
- Na odwrocie pracy plastycznej dodatkowo należy dopisać imię i nazwisko autora pracy.
 
- Jedna osoba (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2020 r. a komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsca, za które laureaci otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.
 
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się poniżej oraz w zakładce Konkurs plastyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !
 
Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
Tel. kontaktowy : (95) 738-15-73 lub 95 738 15 70
Źródło: Policja Lubuska