Wykonawca przebudowy ulicy Sikorskiego, w związku z budową ronda w rejonie Domu Handlowego Rolnik, planuje w piątek (21. lutego) wprowadzenie zmian w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego, Orląt Lwowskich, Dworcowej i al. Konstytucji 3 Maja.


Planowane są następujące zmiany w organizacji ruchu:
 
· nastąpi zawężenie przejazdu przy Domu Handlowym Rolnik,
· zawężony odcinek jezdni będzie jednokierunkowy, z możliwością przejazdu z al. Konstytucji 3 Maja i z ul. Orląt Lwowskich w ul. Dworcową i Sikorskiego,
· udostępniony zostanie przejazd od ul. Sikorskiego w ul. Kosynierów Gdyńskich; ta znów stanie się drogą jednokierunkową, z możliwością wyjazdu w ul. Estkowskiego,
· z ul. Dworcowej (która w dalszym ciągu będzie dwukierunkowa) będzie można skręcić wyłącznie w prawą stronę, w ul. Sikorskiego i poprzez ul. Kosynierów Gdyńskich dojechać do ul. Estkowskiego,
· w al. Konstytucji 3 Maja, na odcinku od ul. Orląt Lwowskich do skrzyżowania z ul. Estkowskiego, w dalszym ciągu funkcjonował będzie pas do postoju dla autobusów. Wjazd na skrzyżowanie i przejazd w każdym kierunku będzie odbywał się jednym pasem.
 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót i stosowanie się do znaków drogowych (zwłaszcza tych określających pierwszeństwo).
Źródło: Gorzow Przystan