Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki.

Miejskie skwery pięknieją, powstają nowe place zabaw i urządzenia do ćwiczeń pod chmurką. Ścieżka ma być urokliwą atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale także turystów.
 
Trasa będzie biec od ujścia rzeczki do Warty aż do ulicy Chodkiewicza. Przebiegać będzie m.in. przez Park Róż, gdzie specjalnie na jej potrzeby zostanie wybudowana jedna z pięciu kładek nad rzeczką.

Wzdłuż ścieżki zostaną umieszczone ławki, stojaki na rowery. Miejsce będzie doświetlone i wyposażone w tablice informacyjne. Będzie też siłownia pod chmurką, plac zabaw, strefa seniora, a nawet wybieg dla psów.
 
W ramach projektu zostaną zagospodarowane dwa podwórka - przy ul. Łokietka i Garbary. To drugie jest już gotowe na 95 %. Teren odwodniono i utwardzono, wykonano elementy małej architektury, zasiano trawę, posadzono krzewy.

Budowa ścieżki jest jednym z przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+. Miasto je realizuje wraz z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

Źródło: Gorzów - Przystań