Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z mieszkańcami ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Osoby mieszkające przy modernizowanym fragmencie drogi czują się pokrzywdzone sposobem przygotowania inwestycji oraz jej realizacji.

Mieszkańcy ul. Kostrzyńskiej podnoszą kwestie usytuowania obiektów budowlanych przy drodze, potrzebę wykupu nieruchomości, brak możliwości parkowania przed posesją oraz podniesienie niwelety drogi i torowiska.
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 na odcinku od km 39+594 do km 42+605 jest realizowana w ramach zamierzenia budowlanego: „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.” Koncepcję i projekt przebudowy ulicy Kostrzyńskiej przygotowało miasto Gorzów Wielkopolski.
Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki