Trwa nabór wniosków w ramach zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku 2018”. 

Program jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
W ramach Programu przewidziane jest usunięcie przez wykonawcę wyłonionego przez Miasto azbestu z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych i innych podmiotów wykorzystujących wyroby zawierające azbest lub posiadających odpady azbestowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
 
Dofinansowaniem zostaną objęte koszty demontażu, zabezpieczenia, transportu  i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Realizacja Programu nie obejmuje kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi.
 
Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie dokonania zgłoszenia prac polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego.
 
Termin składania wniosków – 16 lipca 2018 r.​
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie i skorzystania z możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie usunięcia azbestu. Wniosek o przystąpienie do Programu wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie miasta gorzow.pl/PL/3169/Azbest/ .
 
Szczegółowe informacje w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Myśliborskiej 34 pok. 20, tel. 95 7355 809.

Źródło: Gorzów - Przystań