Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do odbioru bezpłatnych KOPERT ŻYCIA, które są istotną pomocą dla ratowników medycznych! Dzięki nim służby medyczne mogą skuteczniej i szybciej udzielić pomocy w razie jakichkolwiek interwencji!

Akcja zainicjowana przez Gorzowską Radę Seniora we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. skierowana jest w szczególności do osób starszych i samotnych.

Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia danej osoby, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych. W Kopercie Życia można umieścić również aktualne wyniki badań czy ostatnią kartę informacyjną z pobytu w szpitalu.
 
Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Na lodówce należy nakleić dołączoną do Koperty specjalną naklejkę „Tu znajduje się Koperta Życia”.
 
Będzie to ważna informacja w razie jakichkolwiek interwencji Pogotowia Ratunkowego. Osoby starsze czy mieszkające samotnie mogą w danej chwili nic nie pamiętać, mogą być nieprzytomne albo nie mogą mówić. Właśnie wtedy Koperta Życia może stać się nieocenioną pomocą dla ratowników medycznych.
 
Kopertę Życia można nieodpłatnie odebrać:
- w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6;
- w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, Sala Obsługi Klienta, stanowisko nr 12.
Źródło: Gorzów - Przystań