Wojewoda Władysław Dajczak wziął udział w przekazaniu obowiązków Dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, pułkownik dyplomowany Piotr Malinowski przekazał sztandar 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pułkownikowi Robertowi Kosowskiemu. Płk dypl. Piotr Malinowski  został  mianowany Szefem Sztabu Wielonarodowej Dywizji w Elblągu.

- Dziś jako przedstawiciel Rządu RP w województwie lubuskim chcę podziękować za to, że wspierał Pan działania wojewody, który odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców. To, że mieszkańcy województwa lubuskiego mówią, że czują się bezpiecznie to też Pana wielka zasługa – podkreślił Wojewoda Lubuski dziękując również za wsparcie w sytuacjach trudnych, związanych ze zjawiskami atmosferycznymi, czy epidemią grypy ptasiej. Równocześnie nowemu dowódcy Wojewoda Władysław Dajczak życzył utrzymania wysokiego poziom wyszkolenia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

 

Uroczystości odbyły się na placu apelowym w Międzyrzeczu z udziałem m.in. mieszkańców, żołnierzy oraz pracowników 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

 
  • Pułkownik dyplomowany Piotr Malinowski objął stanowisko dowódcy 17. Brygady Zmechanizowanej 30.11.2015 roku.
 

W swojej ponad 27-letniej zawodowej służbie wojskowej zajmował szereg stanowisk służbowych, począwszy od stanowisk dowódcy plutonu, dowódcy kompanii rozpoznawczej, starszego oficera operacyjnego poprzez stanowisko dowódcy batalionu, szefa sztabu brygady, zastępcy dowódcy brygady, starszego specjalisty w strukturach NATO.

 

W latach 2004-2005 pełnił służbę poza granicami państwa na stanowisku szef oddziału rozpoznawczego, oraz w 2007 roku jako zastępca dowódcy brygady.

 

W 2008 wyznaczono go na stanowisko starszego specjalisty NATO w sztabie dowództwa ACT SEE w Mons w Belgii roku, gdzie pełnił służbę do lipca 2011 roku. W latach 2011-2012 służył w 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu na stanowisku zastępca szefa sztabu dywizji.

 

W 2013 roku objął obowiązki szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej DG RSZ, a po niespełna roku, stanowisko szefa Oddziału Gotowości Obronnej Państwa w Departamencie Strategii Planowania Obronnego MON.

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki