22 stycznia marszałek Elżbieta Anna Polak, Współprzewodnicząca Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej spotkała się z nowym współprzewodniczącym Komitetu ze strony niemieckiej, Stephanem Holthoff-Pfortnerem, Ministrem ds. Federalnych, Europejskich i Mediów Landu Nadrenia Północna Westfalia.

Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie gospodarki, kultury oraz organizacji pozarządowych, a także kolejnych obrad Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Kolejne obrady Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej oodbędą się 11 kwietnia w Berlinie. Podczas spotkania ustalono tematy przewodnie obrad: partnerstwo i rodzina w kontekście polsko-niemieckim oraz transfer wiedzy i innowacji w nawiązaniu do polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

Rozmowa marszałek Elżbiety Anny Polak oraz Stephana Holthoff-Pfortnera dotyczyła także współpracy na polsko-niemieckim pograniczu w zakresie wymiany kulturalnej. Ustalono, że niemieccy muzycy będą w 2018 roku koncertować w województwie lubuskim. Ponadto rozmowa dotyczyła współpracy gospodarczej, a także współpracy organizacji pozarządowych po obu stronach granicy.

W rozmowach wziął także udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej utworzona została w 1991 roku przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec na mocy postanowień „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Zadaniem Komisji jest koordynacja i określanie kierunków polsko-niemieckiej współpracy.

Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej ma ułatwiać badanie i rozwiązywanie problemów w obszarze przygranicznym oraz wspierać kontakty między państwowymi i niepaństwowymi podmiotami po obu stronach granicy. Ponadto służy wzmacnianiu współpracy instytucji regionalnych, komunalnych i pozarządowych z Polski i Niemiec, których działalność wykracza poza obszar przygraniczny.

Źródło: Lubuskie.pl, Małgorzata Tramś-Zielińska