Przedstawiamy obywatelski raport, czyli stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2017 i Budżetu Obywatelskiego 2018, do 18 stycznia 2018 roku.

Budżet Obywatelski 2017
 
Kategoria ogólnomiejska
 
Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika. Trwa ocena oferty, która wpłynęła w drugim przetargu. Po pozytywnym rozstrzygnięciu, zostanie zawarta umowa z firmą  w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zaplanowana do 30 czerwca 2018 r. WGT* – tel. 95 7355 765.      
 
Kategoria rejonowa:
 
Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej (Zamoście). Zostanie ogłoszony drugi przetarg. Realizacja zaplanowana do 30 czerwca 2018 r. WGT – tel. 95 7 355 796.     
Remont przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta
(Śródmieście/Centrum) –  Pomimo prowadzonych rozmów nie udało się wyłonić wykonawcy w tzw. procedurze z wolnej ręki. Zostanie ogłoszony trzeci przetarg. Realizacja zaplanowana do 31 maja 2018 r. WIR* – tel. 95 7355 713.
Przebudowa i budowa schodów oraz remont chodnika – ul. Matejki i Fredry (Staszica). Trwają negocjacje z potencjalnym  wykonawcą w ramach tzw. procedury z wolnej ręki. Realizacja zaplanowana do 31 maja 2018 r. WIR – tel. 95 7355 713.
Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej (Wieprzyce/Osiedle Słoneczne) – II etap. Trwają prace nad dokumentacją  przetargową. Oświetlenie zostanie wykonane do 30 czerwca 2018 r. WGT – tel. 95 7355 819.
 
Informację o pozostałych, zrealizowanych zadaniach można odnaleźć w Zakładce Dialog Społeczny.
 
 
Budżet Obywatelski 2018
 
Kategoria ogólnomiejska:
 
Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii - 601.400 zł). Na przełomie stycznia i lutego zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  WGT – tel. 95 7355 819.
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta (430.000 zł). Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam Świerczyński  z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 31 marca br.  WIR – tel. 95 7355 978.
Zawody ekstremalne w skateparku w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (projekt miękki - 114.600 zł). Przygotowywanie dokumentacji ofertowej. WKS* - tel. 95 7355 736.
 
Kategoria rejonowa:
 
Przebudowa ulicy Tkackiej (Zamoście - 343.149 zł). Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam Świerczyński  z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 31 marca br.  WIR – tel. 95 7355 978.

Zagospodarowanie podwórek przy ul. Zbąszyńskiej, Krótkiej, Kobylogórskiej (Zakanale - 305.888 zł). Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387150.

Zagospodarowanie  terenu przy ul. Strażackiej (Zakanale - 37.912 zł). W lutym zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. WGT – tel. 95 7355796.

Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30 Stycznia 19 (Śródmieście/Centrum - 78.179,42 zł. Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387170.

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 20-26 (Śródmieście/Centrum - 77.696,95 zł). Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387140.

Remont części podwórka przy ul. Strzeleckiej 12-14, Pocztowej 3 (Śródmieście/Centrum - 83.912,99 zł).   Składanie ofert na wykonanie robót budowlanych do 25 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387170.

Zagospodarowanie części podwórka przy ul. Borowskiego 21 (Śródmieście/Centrum - 81.008 zł). Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387140.  

Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30 Stycznia 2a,
ul. Dąbrowskiego 7a i 7 (Śródmieście/Centrum - 22.065 zł). Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387190. 
 
Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora-Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej (Piaski - 178.000 zł). W lutym zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. WGT – tel. 95 7355 819.

Budowa parkingu przy Placu Jana Pawła II (Manhattan - 76.500 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR – tel. 95 7355 713.
 
Remont chodników przy ul. Hubala (Manhattan - 186.136,27 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 28 lutego br. WIR – tel. 95 7355 978.

Oświetlenie: ul. Bazaltowej (Piaski - 165.500 zł), w rejonie Placu Jana Pawła II (Manhattan - 77.000 zł), ul. Zwiadowców i Minerów (Wieprzyce - 160.000 zł),  części ul. Warzywnej (Wieprzyce - 19.000 zł),  ul. Witnickiej (Wieprzyce - 93.000 zł),  części ul. Komandosów (Wieprzyce - 71.800 zł). Na etapie wyboru projektanta, z którym zostanie podpisana umowa pod koniec stycznia br.  WGT – tel. 95 7355 855. 
   
Remont chodnika przy ul. Lelewela (Staszica - 40.000 zł) – Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 13 lutego br. WIR – tel. 95 7355 713.

Remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie (Staszica - 22.300 zł). Do końca stycznia zostanie wybrany projektant. WIR – 95 7355 713.

Budowa chodnika wzdłuż odcinka ul. Londyńskiej (Staszica - 49.600 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 13 lutego br. WIR – 95 7355 713.

Budowa chodnika do budynku przy ul. Marcinkowskiego 97(Staszica - 30.000  zł). Firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 13 lutego br. WIR – 95 7355 713.

Utwardzenie placu na potrzeby parkowania  przy ul. Staszica 1 a,b,c,d i 3 a,b,c,d (Staszica - 66.157,71 zł.)  Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR – tel. 95 7355 768.

Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 62-66 i utwardzenie placu manewrowego (Staszica - 55.000 zł).  Składanie ofert na wykonanie robót budowlanych do 25 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387200.

Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 10 a,b,c,d (Staszica - 35.362 zł). Składanie ofert na wykonanie robót budowlanych do 25 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387200.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Malczewskiego (Staszica - 45.000 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR – 95 7355 713.

Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego
a Wyszyńskiego (Górczyn - 80.000 zł). W lutym zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. WGT – tel. 95 7355 796.

Remont odcinka chodnika przy ul. Czereśniowej od ul. T Kościuszki do budynku nr 1  (Górczyn - 35.400 zł).  Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 28 lutego br. WIR - tel. 95 7355 588.

Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 15 (Górczyn - 28.000 zł.)  Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna „ARCHITEC” Zofia Cytryna wykona dokumentację projektową do 28 lutego br. WIR - tel. 95 7355 588.

Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3 (Górczyn - 53.000 zł). Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna „ARCHITEC” Zofia Cytryna wykona dokumentację projektową do 28 lutego br. WIR - tel. 95 7355 918.

Budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów 1a,b - 7 a,b,c (Górczyn - 52.000 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR - tel. 95 7355 588.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino (Górczyn - 40.329,86 zł).  Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR - tel. 95 7355 918.

Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego (Górczyn - 50.000 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR - tel. 95 7355 707.

Budowa chodnika od Al. 11 Listopada przy bloku 130 do
ul. Słonecznej (Os. Słoneczne - 13.251,62 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 31 marca br. WIR - tel. 95 7355 588.

Remont schodów od przychodni przy ul. Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego od schodów do wieżowca (Os. Słoneczne - 64.900 zł). W lutym zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  WGT – tel. 95 7355 819.

Remont drogi na Placu Słonecznym wraz z budową miejsc parkingowych (Os. Słoneczne - 157.123 zł). Firma TRAKTRISA Robert Paciorek z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 31 marca br.
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95 (Os. Słoneczne - 107.514 zł). Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 29 stycznia br.   ZGM – tel. 95 7387200.

 Remont odcinka ul. Okólnej (Dolinki - 197.066,81 zł).  Firma TRAKTRISA Robert Paciorek z Gorzowa wykona dokumentację projektową  do 31 marca br. WIR – tel. 95 7355 978.

Remont chodnika przy ul. Zamenhofa (Dolinki - 145.901,37 zł). Firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 13 lutego br. WIR – tel. 95 7355 713.

Kategoria oświatowa:
 
Budowa wielofunkcyjnych boisk przy: SP nr 7, ul. Estkowskiego 3 (475.000 zł) oraz  Miejskim Przedszkolu  Integracyjnym nr 27, ul. Śląska 42 (350.000 zł). W styczniu został rozpisany konkurs ofert na wybór projektanta, a  w lutym zaplanowano podpisanie umowy. WED* – tel. 95 7355 878.

Budowa siłowni zewnętrznych przy: ZS nr 12, ul. Śląska 20 (50.000 zł),  ZSTiO, ul. Czereśniowa 4 e (40.000 zł), ZSO nr 16, ul. Dunikowskiego 5 (40.000 zł), SP nr 2, ul. Zamenhofa 2 a (50.000 zł), ZS nr 6, ul. Gwiaździsta 14 (50.000 zł) - Wysłano zapytanie cenowe do sześciu biur projektowych dotyczące  wykonania dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy zaplanowano na styczeń. WED – tel. 95 7355 878.

Modernizacja placu zabaw przy PM nr 6, ul. Drzymały 18 (91.000 zł).   
 
*WGT – Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego,
 WIR – Wydział Inwestycji i Remontów Dróg,
 ZGM – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 WED – Wydział Edukacji,
 WKS – Wydział Kultury i Sportu.
 
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 
Fot. Anna Zaleska
Źródło: Gorzów - Przystań