Do 16 lutego 2018 r. zainteresowane osoby mogą zgłosić się do udziału w programie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku 2018”.

Zadanie zrealizuje w pierwszej połowie tego roku firma wyłoniona przez Miasto.
 
Dofinansowaniem zostaną objęte koszty demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Realizacja Programu nie obejmuje kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi.

Do Programu mogą przystąpić również właściciele nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po 10 sierpnia 2017 r. (dotyczy to właścicieli nieruchomości, na terenie których wystąpiła klęska żywiołowa lub zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej).  
 
Program jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Wniosek o przystąpienie do Programu wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie miasta: http://www.gorzow.pl/PL/3169/Azbest/
 
Więcej o szkodliwości azbestu tutaj.
 
Szczegółowych informacji w sprawie udziału w Programie udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, ul. Myśliborska 34 pok. 20, tel. 95 7355 809.
 

Natalia Chyża
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
Fot. archiwum UM
Źródło: Gorzów - Przystań