Pod koniec 2017 roku stopa bezrobocia w Gorzowie wynosiła 2,7 % (w listopadzie - 2,8 %), a w powiecie gorzowskim 4,8 % (miesiąc wcześniej - 4,9 %).

To o połowę mniej, jak odsetek osób bez pracy w grudniu w województwie lubuskim (6,4 %), czy w całej Polsce (6,5 %).
 
W Gorzowie, jak i w powiecie gorzowskim, na sześć bezrobotnych pań (56,2 % i 60,8 %) przypada czterech panów – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
W Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosi 21,4 % (322 osoby), a powyżej 50 lat - 30,6 % (461 osób). W powiecie gorzowskim co czwarty bezrobotny nie ma 30 lat (27,3 % - 330 osoby), a prawie co trzeci ma ponad 50 lat (30,3 % - 366 osób).
 
Na koniec grudnia 2017 roku w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego było zarejestrowanych 24 605 bezrobotnych. W stosunku do grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 7 762 osoby (o 24 %).
 
W grudniu ubiegłego roku wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w dziesięciu powiatach (najwięcej w żagańskim – o 155 osób), w czterech spadek. Największy (o 47 osób) w Gorzowie.
 
W trudnej sytuacji na rynku pracy są bezrobotni powyżej 50 roku życia. Na koniec grudnia w naszym województwie były ich 7 143 osoby, 29 % ogółu osób bez pracy.
 
W grudniu 2017 roku do urzędów pracy zgłoszono 3009 wolnych miejsc pracy (i miejsc aktywizacji zawodowej). Najwięcej w Zielonej Górze (657) i w Gorzowie (583).
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. archiwum UM
Źródło: Gorzów - Przystań