Na ulicy Mieszka I, na odcinku od skrzyżowania z ul. Borowskiego do skrzyżowania z ul. Roosevelta, trwają prace związane z uporządkowaniem oznakowania poziomego i pionowego.


Zmiany w organizacji ruchu drogowego mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym w szczególności poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz poprawę płynności ruchu i uporządkowanie parkowanie na ulicy ul. Mieszka I.
 
Podstawowym problemem na tej ulicy jest nagminne łamanie przepisów ruchu drogowego związane z parkowaniem. Pojazdy są ustawiane bezpośrednio przed przejściami dla pieszych czy skrzyżowaniami, co ogranicza widoczność pieszych i utrudnia wyjazd z dróg podporządkowanych. Mieszkańcy skarżą się na przypadki zastawiania bram, wyjazdów z podwórek.
 
Zmiana organizacji ruchu polega na wyznaczeniu tzw. pól wyłączenia z ruchu przed przejściami dla pieszych oraz w obrębie skrzyżowań (czyli tam, gdzie zgodnie z kodeksem ruchu drogowego parkowanie jest zabronione) oraz wyznaczeniu pasów postojowych o szerokości 2,5 m wzdłuż krawędzi ul. Mieszka I.
 
W ramach projektu uporządkowano również oznakowanie na skrzyżowaniu ul. Mieszka I z ul. Roosevelta oraz ul. Mieszka I z ul. Mickiewicza. W tym celu wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się oraz oznakowanie kierunkowe. Na jezdni wydzielone zostaną pasy ruchu z oznakowaniem kierunkowym (oznakowanie poziome z grupy P-8 oraz znaki poziome F-10). Przyjęto w trzech przypadkach układ z wydzielonymi prawoskrętami i pasami na torowisku dla relacji w lewo i prosto. Przyjęty układ jest najkorzystniejszy dla zachowania płynności ruchu (maksymalne wykorzystanie sygnalizatorów warunkowych do skrętu w prawo), biorąc pod uwagę wyłączenie z ruchu tramwajów.
 
Zmiany nie tylko nie spowodowały ograniczenia liczby miejsc postojowych, ale wyznaczone zostały pasy postojowej na odcinku od wyjazdu z Sądu Okręgowego do skrzyżowania z ul. Krasińskiego, gdzie wcześniej obowiązywał zakaz zatrzymywania się w wybranych godzinach (8 dodatkowych miejsc postojowych).
 
 
Rafał Krajczyński
Miejski inżynier ruchu
 
Fot. archiwum UM

Źródło: Gorzów Przystań