Odeszła od nas Pani Maria Gwozdowska.


Pogrzeb odbędzie się w środę, 18 października o godz. 12.30 na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej, kaplica firmy Products.
 
Maria Gwozdowska mieszkała w Gorzowie Wielkopolskim od 1960 roku, przez lata była związana ze służbą zdrowia i pomocą społeczną. Przez 20 lat była wykładowcą w Medycznym Studium Zawodowym, będąc również jego wicedyrektorem.
 
Niemal od momentu zamieszkania w Gorzowie działała w licznych organizacjach na rzecz rozwoju naszego miasta, pełniła funkcję radnej Rady Miasta Gorzowa.
 
To właśnie dzięki Marii Gwozdowskiej powstał pierwszy w Gorzowie Wielkopolskim Ośrodek Adopcyjny, Pogotowie Opiekuńcze i Dom Dziennego Pobytu.
 
W roku 1993 zorganizowała gorzowski Uniwersytet III Wieku. Bardzo skutecznie kierowała tym stowarzyszeniem aż do roku 1998.
 
Za długoletnią pracę zasłużyła na duże uznanie i szacunek mieszkańców Gorzowa, czego wyrazem były przyznane Jej odznaczenia państwowe oraz Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa Wlkp.
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. archiwum UM

Źródło: Gorzów Przystań