Wojewoda Władysław Dajczak, z samorządowcami i nauczycielami, rozmawiał o oświacie na terenie gminy Jasień.

- Szkoła Podstawowa w Wicinie przetrwała dzięki ogromnym staraniom władz lokalnych, kuratorium oświaty,  nauczycieli i rodziców - przypomniał Wojewoda Lubuski. - Dzięki programowi 500+ perspektywy dla lokalnej oświaty są coraz lepsze - dodał wojewoda.
 
W trakcie swojej wizyty Wojewoda Lubuski spotkał się również z setką dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jasieniu, którym pogratulował wielu osiągnięć sportowych i naukowych. W Linstalu, najnowszym zakładzie w mieście rozmawiano o gospodarce i planach rozwoju produkcji metalurgicznej.
 
Burmistrz Jasienia przedstawił plany związane z budową zbiornika retencyjnego w Jasieniu, który będzie stanowił zabezpieczenie przeciwpowodziowe, także dla Lubska i Gubina. - Dzięki tej inwestycji wody rzeki Lubszy staną się mniej groźne dla okolicznych mieszkańców, którzy będą mogli czuć się bezpieczniej - ocenił wojewoda Władysław Dajczak.
 
W Izbie Pamięci Urzędu Miejskiego w Jasieniu, Wojewoda Lubuski oglądał ocalałe z czasów wojny pamiątki  po jeńcach  z filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen, a następnie złożył wiązankę kwiatów pod symboliczną tablicą.
 
Władze gminy Jasień poinformowały także Wojewodę Lubuskiego, że na ich terenie powstanie Centrum Naukowo-Badawcze Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie, gdzie znajduje się kompleks stanowisk archeologicznych.
Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki