1 mln zł - na taką kwotę opiewa Budżet Inicjatyw Obywatelskich, który w ramach projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” przeznaczony został na realizację pomysłów młodych Lubuszan.

– Wpłynęły 653 wnioski. To efekt promocji, ale także wyraźny sygnał, że jest zapotrzebowanie na tego typu działania. Aktywność młodych ludzi, na którą tak narzekaliśmy z pewnością wynikała także z braku możliwości dofinansowania. Teraz to się zmienia – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Wysokość dotacji w ramach BIO to 5 tys. zł.

Inicjatorką pilotażowego projektu pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich jest marszałek Elżbieta Anna Polak. Jego celem była aktywizacja młodych Lubuszan. I to właśnie na realizację ich pomysłów samorząd przeznaczył okrągły milion złotych. Jego sprawiedliwym podziałem zajmuje się Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, który w drodze przetargu wybrany został operatorem projektu. Aktywna promocja w internecie, podczas imprezach odbywających się w regionie, a także podczas specjalnie zorganizowanych spotkań (34) spowodowała ogromne zainteresowanie. Młodzi Lubuszanie pokazali, że są kreatywni i aktywni. Świadczy o tym ilość złożonych projektów – 653!  Dofinansowanie trafi do 170, a to oznacza to że wpłynęło ich 385% więcej. – Nie mamy żadnych wątpliwości, młodzi zeszli z kanapy! Włączyliśmy młodych – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Wyjaśnia także, że  mimo tak dużego zainteresowania nie będzie drugiego naboru, ani zwiększenia kwoty. - Nie możemy zmienić warunków wdrażania budżetu w trakcie realizacji. Ale jest to dla nas wskazówka teraz, kiedy za chwilę będziemy przygotowywać budżet na 2018 rok. Być może warto zaplanować większą kwotę. Budżet będzie na pewno kontynuowany – zapewniła E. Polak.
O sukcesie projektu mówiła radna Anna Synowiec – przewodnicząca sejmikowej Komisji ds. Młodzieży i Spraw Obywatelskich. – To był dobry czas, żeby zauważyć, jak młodzi reagują na takie inicjatywy. Widać było bardzo duże zainteresowanie. To nie prawda, że siedzą tylko w smartfonach, bo one często im pomagają czerpać wiedzę - choćby o naszym programie. Na pewno jako komisja młodzieży będziemy we wrześniu dyskutować o wniosku o kolejne dofinansowanie na następny rok. To była pierwsza edycja i wielki sukces – podkreśla.  Z danych przedstawionych przez ZLOP wynika, że więcej projektów wpłynęło z południa regionu (51% wszystkich projektów, z południa 49%). Aż 65% pochodzi z miast, a tylko 35 % ze wsi. 56% projektów jest autorstwa grup nieformalnych, 44% złożyły organizacje pozarządowe.

Inicjatywę chwali także operator zadania – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych. - Jest to super inicjatywa, za którą dziękuję pani marszałek. Ta inicjatywa zasługuje na propagowanie jej w kraju. Liczba wniosków pokazuje, że to był strzał w dziesiątkę – mówił Romuald Malinowski, prezes ZLOP.

Realizatorami projektów będą organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej, którym operator zleci wykonanie zadania. Ocena złożonych projektów potrwa do 20 lipca.

Źródło: Lubuskie.pl, Marzena Toczek