Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenie „Rodzina 500 plus”. Resort przypomina, że złożenie wniosku jest konieczne i muszą to zrobić również rodziny, które otrzymują świadczenia w obecnym rozdaniu.  

Chętni będą mieli na to dwa miesiące. Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się natomiast 1 października. Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska:

Wojewoda lubuski, Władysław Dajczak, podkreślił, że skala ubóstwa skrajnego i relatywnego w naszym regionie jest najniższa w całym kraju, a to zasługa programu „Rodzina 500 plus”:

Dyrektor wydziału polityki społecznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, Grażyna Jelska, zadeklarowała, że województwo lubuskie jest przygotowane do nowego okresu zasiłkowego:

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że w ramach programu „Rodzina 500 plus” doprecyzowano przepisy, które powodowały trudności interpretacyjne oraz wyłudzanie świadczenia przez osoby do tego nieuprawnione.
 
Źródło: Radio Gorzów - Filip Praski