Z budową domu związanych jest wiele formalności, jak i zobowiązań. 


Każde tego typu przedsięwzięcie wiąże się z podejmowaniem trudnych decyzji, które często wpływają na pierwotne założenia. Powoduje to niejednokrotnie zmiany w wydanych warunkach zabudowy, jednak czy zawsze można je zmienić? Poznaj kilka szczegółów na temat warunków zabudowy działki.
1. Decyzja o warunkach zabudowy - kto musi ją posiadać?
2. Warunki, jakie należy spełnić w trakcie składania wniosku
3. Co należy wiedzieć o wniosku 
 
Decyzja o warunkach zabudowy - kto musi ją posiadać?
 
Zmiana warunków zabudowy konieczna jest, gdy zaistniały istotne zmiany i są one sprzeczne z dotychczasowymi ustaleniami. Warto podkreślić, że decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna w przypadku działek nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Należy złożyć odpowiedni wniosek, gdy na posiadanej działce pragnie się wybudować dom, a także nadbudować czy rozbudować tą nieruchomość. Jednocześnie istnieją roboty budowlane, które przed rozpoczęciem prac wymagają również tego zezwolenia. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli właściciel budynku pragnie zmienić sposób użytkowania obiektu. Należy mieć na uwadze, że w wielu przypadkach decyzja o warunkach zabudowy podejmowana jest dość szybko. W sytuacji, gdy wniosek jest prawidłowy i spójny z obecną zabudową - decyzja może być wydana podczas jednej wizyty w urzędzie. Najszybciej decyzję urząd podejmuje w przypadku domów jednorodzinnych, które najmniej ingerują w zabudowę przestrzenną czy środowisko naturalne.
 
Warunki, jakie należy spełnić w trakcie składania wniosku
 
Pragnąc uzyskać pozytywną decyzję, należy spełnić kilka warunków. Wśród nich można wymienić między innymi: dostęp działki do drogi publicznej, przygotowywane lub istniejące uzbrojenie działki musi być odpowiednie dla podejmowanego przedsięwzięcia oraz ostateczna decyzja musi być zgodna z przepisami odrębnymi. Warto podkreślić również, że przyszły obiekt nie może znacząco odbiegać kubaturą, wielkością, funkcją, gabarytami czy znacząco wychodzić poza linię zabudowy. Sprawia to, że powstająca zabudowa musi być spójna z dotychczasowymi zabudowaniami.
 
Co należy wiedzieć o wniosku
 
Każdy wniosek składany o wydanie zgody na budowę musi zawierać szereg informacji, wśród których należy wymienić przede wszystkim: dane wnioskodawcy oraz dokładne dane dotyczące przyszłej nieruchomości. Dlatego konieczne jest podanie danych ewidencyjnych, jak i adresu. Dokumenty te powinny zawierać także: dowód opłaty skarbowej, oddziaływanie na środowisko naturalne, określać charakter nieruchomości (pod względem funkcji, ilości pięter, wymiarów, usytuowania na działce, orientacyjnej wielkości czy wysokości budynku) czy przedstawić granice działki zgodnie z wytycznymi, jakie zostały zawarte we wniosku. Dodatkowo we wniosku należy określić zapotrzebowanie na tak zwane "media", czyli: wodę, energię, gospodarkę ściekową oraz kwestie utylizacji odpadów.
Pierwszym krokiem jest przygotowanie wniosku zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, aby można było odpowiednie dokumenty przedłożyć we właściwym urzędzie administracyjnym. W przypadku, gdy wniosek jest właściwie wypełniony, rozpoczyna się postępowanie administracyjne. Na tym etapie rozpoczyna się analiza wniosku pod względem merytorycznym, jak i analiza urbanistyczna złożonych dokumentów. W niektórych sytuacjach konieczne jest uzgodnienie zgłoszonego projektu z innymi urzędami, nim zostanie zebrany komplet dokumentów. Dopiero teraz można otrzymać decyzję o ustaleniu warunków zabudowy.
 
 
Źródło: artykuł sponsorowany -extradom.pl