„Niedziela ma być dla boga i rodziny”. Pamiętacie, kto to powiedział – i czego to miało być uzasadnieniem?

Powiedział to Piotr Duda z NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Komisji Krajowej tej związkowej centrali tak uzasadnił potrzebę zgłoszenia przez swój związek projektu ustawy, zakazującej handlu w niedzielę, zwłaszcza w wielkich centrach handlowych, postrzeganych jako swoiste świątynie konsumpcji i rozrywki.

Prosty i jasny przekaz. Nic dodać, nic ująć – jesteśmy oto na froncie wojny religijnej, wojny kulturowej. Z jednej strony my – prawdziwi Polacy (a prawdziwy Polak to zawsze i tylko katolik) a z drugiej oni: poganie, lewacy i europejscy cykliści, co zamiast do kościoła walą do galerii handlowej.

Nie pozwolimy na takie bałwochwalstwo, mamy władze i zrobimy, co chcemy. A  zwłaszcza co Kościół – matka nasza – nam podpowiada.

Jak mówili, tak zrobili. Dzisiaj pierwsza niedziela z zakazem handlu. W teren wyszli pracownicy państwowych instytucji kontrolnych. NSZZ „Solidarność” wzywa obywateli do czujności i meldowania odpowiednim służbom o wszystkich przypadkach naruszania obowiązującego prawa.

Prawdziwy chichot historii – związek zawodowy „Solidarność” wzywa obywateli do donoszenia do organów ścigania! Formalnie rzecz biorąc, takie wezwania winny być kierowane do członków związku… ale to mała społeczność, zaledwie kilkaset tysięcy. Lepiej więc do wszystkich obywateli, to kilkadziesiąt milionów, a to znacząca różnica.

Przyglądałem się z zainteresowaniem procesowi legislacyjnemu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek, były przewodniczący związku zawodowego o historycznej nazwie, wraz z jeszcze jednym funkcyjnym działaczem centrali związkowej mieli usta pełne słów, mówiących o ich trosce o pracowników handlu. O tych biednych kobietach, co to nie mają wolnej niedzieli, którą chciałyby poświęcić rodzinie, dzieciom…

Głównym argumentem, naturalnym w ustach działaczy związkowych, była troska o poprawę warunków pracy ludzi zatrudnionych w placówkach handlowych. To zrozumiale. Związek zawodowy jest od tego by walczyć o poprawę warunków pracy. Mamy jednak pewien kłopot – walka o poprawę warunków pracy w przyjętej ustawie sejmowej koncentruje się jedynie na zakazie handlu w niedzielę. O żadnych innych problemach i trudnościach pracowników placówek handlowych – małych, średnich, wielkich, będących własnością polskich przedsiębiorców, czy należących do wielkich potentatów światowego handlu – ustawa milczy. Nie ma w niej ani słowa o pracy ponad siły, o naruszeniu już obowiązującego prawa, o umowach, w których naruszane są podstawowe prawa pracownika, o szykanowaniu za każdą próbę założenia związku zawodowego w placówce handlowej, o wielu jeszcze innych problemach.

Niedziela ma być wolna od handlu, galerie i centra usługowo handlowe mają być zamknięte. Jako argument „za”, autorzy przytaczali przykład Niemiec, gdzie taki zakaz obowiązuje.

To prawda, tak jest w Niemczech i kilku innych krajach europejskich. Ta argumentacja ma jednak kilka słabych punktów, zarówno merytorycznych jak i symbolicznych. W „twardej” sferze trzeba by jednak powiedzieć, że średnio Polacy pracują rocznie o 30% więcej godzin niż Niemcy (odpowiednio Niemcy – 1363 godziny Polacy – 1928 godzin średnio w roku). To musi oznaczać inne możliwości zaspokajania potrzeb, w tym robienia zakupów.

To „twarda” rzeczywistość, a jak w tej symbolicznej?

Powoływanie się na przykład z tego „zgniłego”, wszak lewackiego i kosmopolitycznego Zachodu, gdy my tu walczymy o „niedzielę dla boga i rodziny” – nie pasuje, coś tu nie tak, Panowie, nie wypada.

Pełniejszy obraz „krajobrazu po bitwie” będziemy mieli za kilka miesięcy, gdy ta kolejna „dobra zmiana”. do wszystkich dotrze

Już teraz jednak możemy i powinniśmy krzyczeć, że państwo, działające pod dyktat panującego w Polsce kościoła katolickiego, ogranicza naszą wolność. Nigdy nie chodziłem do galerii handlowych w niedzielę, ale nie zgadzam się, aby Piotr Duda i poseł Śniadek mówili mi, co mam robić w wolnym czasie. Jeżeli oni nie chcą chodzić w niedzielę do galerii handlowych, tak jak ja – to niech nie chodzą. Jeżeli chcą chodzić w niedzielę do kościoła (ja nie chodzę), to niech chodzą. Nikt im tego nie zabrania – tak jak mnie nikt, jak dotychczas, nie nakazuje. To jest wolny kraj. I niech tak zostanie.

Związek zawodowy „Solidarność” – mój dawny związek który był nawet moim miejscem pracy – zaprzecza wszystkim wartościom, które legły u jego podstaw założycielskich. Piotr Duda – tak obecny na scenie publicznej czas jakiś temu, gdy prasa opisywała sposoby i warunki jego wypoczynku w związkowym domu wypoczynkowym – znikł, gdy jego przedstawiciele przeprowadzali przez sejmową maszynkę ustawę, ingerującą w wolości obywatelskie milionów. W imię nieprawdziwie zdefiniowanej poprawy warunków pracy tysięcy.

Jeżeli rządzący sądzą, że taka ręczna regulacja zachowań spodoba się „suwerenowi”, to są w błędzie. Jeżeli rządzący myślą, że ich żelazny elektorat żyje przede wszystkim tam, gdzie nie ma galerii i centrów handlowych i jego ta zmiana nie dotknie, to są w jeszcze większym błędzie.

Zapowiedziana przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej inicjatywa zmierzająca do zmiany ustawy o zakazie handlu w niedzielę trafi pewnie, decyzją Marszałka Który Może Wszystko, do sejmowej „zamrażarki,” na bardzo długo. Ale to będzie granat pod fotelem Marszałka Sejmu, a siedzenie na granacie, to więcej niż sport ekstremalny


Zbigniew Szczypiński

Gdańsk

Źródło: studioopinii.pl