Pani premier Beata Szydło przyznała ministrom swojego rządu, rządu „dobrej zmiany”, nagrody.

Nagroda, jak sama nazwa wskazuje, to coś dodatkowego, coś ekstra, poza normalnym uposażeniem. Nagrodę przyznaje kierownik, szef, przełożony swoim podwładnym – to jego prawo. Nagradzanie, tak jak i karanie, to narzędzia motywacyjne. Motywowanie pracowników jest jedną z funkcji kierowania obok planowania, organizowania… tak uczy się studentów na zajęciach z teorii organizacji i zarządzania.
 

Skoro tak – to dlaczego taka wrzawa, tyle komentarzy, na tak i na nie? Może warto to uporządkować.

Nagrody dla ministrów mają walor szczególny, Rząd to nie jest jakaś tam firma, a premier to nie pan Kaziu, co swoim i na swoim może dać wszystko. Zainteresowanie opinii publicznej decyzjami pani premier – całkowicie zrozumiałe.

Pominę te głosy, które wskazują na polityczną relatywizację tego, jak politycy PiS-u reagowali na analogiczne sytuacje za rządów poprzedniej koalicji. Takie przepychanki są w ich stylu i dowodzą jedynie prawdziwości starego powiedzenia, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, (jeżeli odpowiednio szeroko rozumiemy słowo punkt). Dodam jednak dla ścisłości historycznej, że premier Tusk nagradzał głównie wiceministrów i pracowników administracji rządowej, ministrów nagrodził chyba tylko raz.

Porządkowanie zacznijmy od sprawy zasadniczej – ile powinien zarabiać minister, ile premier, ile prezydent? Tu nie ma prostej odpowiedzi. Jedyna poprawna, jaka przychodzi mi do głowy – to taka, że najwyżsi urzędnicy i przedstawiciele państwa powinni otrzymywać godne wynagrodzenie.

Godne – to znaczy jakie?

Pierwszą sprawą, jaką trzeba tu rozstrzygnąć jest to: czy są to stanowiska pracownicze, czy raczej funkcje wynikające z wyborów, pośrednio lub – jak w przypadku prezydenta – bezpośrednio? Wysokość uposażenia jest raczej wartością symboliczną, określoną decyzją polityczną, a nie merytoryczną. To państwo decyduje, czy jego prezydent ma otrzymywać uposażenie porównywalne… no właśnie: z kim porównywalne? Czy premier blisko 40-milionowego państwa ma otrzymywać uposażenie porównywalne do prezesa spółki państwowej (przypomnę, to kwoty znacznie przekraczające milion rocznie), czy raczej do uposażenia premierów innych państw naszego regionu, kręgu kulturowego, poziomu rozwoju gospodarczego, czy czego tam jeszcze chcecie.

Nie ma jednej prostej możliwej odpowiedzi na pytanie o godne uposażenie dla takich ludzi.

Wszystkim tym, którzy gotowi są podnosić argument wymaganych kompetencji, odpowiednich do stopnia złożoności i skali odpowiedzialności, wiążących się ze sprawowaniem tych funkcji, przypomnę jednak starą, dobrą klasyfikację potrzeb wg Maslova – na jej szczycie Maslov sytuował potrzebę samorealizacji. Wzystkie inne potrzeby, dla których zaspokojenia podejmujemy nieustanne wysiłki, pracujemy przez całe zawodowe życie, a nawet dłużej, są niżej sytuowane, mają dla nas wg Maslova mniejsze znaczenie,

Jeżeli tak, to zajmowanie funkcji ministra, premiera, prezydenta ma wartość autoteliczną: daje poczucie spełnienia, wyrażenia siebie, samorealizacji właśnie. No to powiem krótko – nie ma potrzeby przejmowania się głosami, że jak tak może być, że premier, odpowiadający za całą gospodarkę, otrzymuje mniej niż prezes firmy wchodzącej w skład gospodarki narodowej. Premier, minister  – to funkcje polityczne, dające władzę, zapewniające formalny prestiż, przypisany do tych stanowisk, ochronę służb, specjalne przywileje, transport i wiele jeszcze innych opisanych w prawie (słynna „R-ka”).

Uposażenie ministrów, premiera, prezydenta jest zbyt niskie i nie odpowiada politycznemu znaczeniu tych stanowisk kraju takiego jak Polska. Trzeba to zmienić, nie oglądając się na pełne hipokryzji okrzyki gazet; tych zwłaszcza, które rozpętały burzę na temat wysokości płacy nowej rzeczniczki prasowej państwowej spółki paliwowej, niespełna 30-letniej dziennikarki telewizji rządowej, która miała zarabiać więcej niż prezydent. To oczywista patologia i może warto robiąc „dobrą zmianę” to właśnie zmienić.

To, co jest prawdą w stosunku do ministrów, jest po trzykroć jeszcze bardziej prawdziwe w stosunku do wiceministrów i dyrektorów departamentów w ministerstwach i innych urzędach centralnej administracji państwowej. Na tych stanowiskach winna obowiązywać zasada kompetencji, doświadczenia, fachowości. To dla tych pracowników trzeba budować porównywalne z rynkowymi standardami siatki płac i premii, to od tego trzeba zacząć zmiany zasad wynagradzania w „erce” – tak myślę…

Premier Szydło dała swoim ministrom nagrody zróżnicowane co do wysokości. Zróżnicowanie niewielkie; ale skoro tak, to ciekawe byłoby poznać uzasadnienie tych różnic. Nagrody otrzymali wszyscy ministrowie. W tym tacy, którzy nie znaleźli się w nowym rządzie Morawieckiego, w szczególności Macierewicz, którego ministerstwo ulega całkowitej przebudowie; co raczej świadczy o nie najlepszej pracy ministra Antoniego. I na koniec premier Szydło przyznała nagrodę również… sobie. A to nowe standardy, nieznane w teorii organizacji i zarządzania.

A tak przy okazji…

Można się spierać o standardy zachowań, o zasadność – lub jej brak – rozdzielania premii czy nagród w urzędach centralnych, w ważnych spółkach i firmach państwowych. Można też postawić sprawę, moim zdaniem, ważniejszą: sprawę systemu podatkowego, jaki mamy w Polsce. To system bardzo prosty, właściwie system podatku liniowego, spłaszczonego tak bardzo, że już bardziej nie można. Naprawdę nadal uważamy, że wystarczą te trzy skale podatku od wynagrodzeń i jedna dla przedsiębiorców, najniższa, 19%, co to ją Leszek Miler – „prawdziwa lewica” im zafundował?

Nie będzie społecznego pokoju, bo nie będzie szansy na zaspokojenie potrzeb służby zdrowia, służby, od której stanu zależy życie i zdrowie przeważającej części społeczeństwa, nie będzie szansy na prawdziwy – a nie propagandowy – program budownictwa mieszkaniowego, odpowiadającego za zapaść demograficzną i wzrost poczucia wykluczenia społecznego. Silne państwo – to nie zbrojenia, nie oddziały obrony terytorialnej, nie mnożenie służb specjalnych czy pełna polityczna kontrola wymiaru sprawiedliwości i budowanie kolejnych wersji Ma-Be-Ny – jak proponuje to pewien doradca prezydenta Dudy, i jak mówi o tym wprost prezes Polski – Jarosław Kaczyński.

Może to właśnie powinno znaleźć się w propozycjach programowych opozycji — tak, aby wyborcy mieli szansę na oddanie głosu na program, a nie jedynie negację tego, co robi obóz rządzący?

I jeszcze jedno. Pisałem już kiedyś, że po zbudowaniu „maszyny politycznej”, umożliwiającej podejmowanie każdej decyzji w swoistym „ciągu decyzyjnym”, po przejęciu mediów publicznych, likwidacji służby publicznej, Trybunału Konstytucyjnego i całego wymiaru sprawiedliwości, zmianie prawa wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej tak aby mieć pewność sukcesu wyborczego w każdych kolejnych wyborach, obóz władzy rozpocznie proces budowy partii masowej w miejsce obecnej partii kadrowej.

Warto jednak odnotować zmianę polegającą na rozpoczęciu budowy grupy polskich oligarchów – ludzi, uzyskujących milionowe uposażenia, dające możliwość tworzenia firm, działających na państwowym rynku zamówień publicznych, odcinających kupony od znajomości w kręgu władzy. To może być specyficznie polska wersja oligarchizacji. Nieco inna niż te, które realizują niektóre kraje naszego regionu; ale tylko nieco. To początki procesu, a jaki będzie jego koniec ?


Zbigniew Szczypiński

Gdańsk

Źródło: studioopinii.pl